Ugrás a tartalomra

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2023. április 13

Ezek az E-Magine Travel Services Kft. szerződési feltételei. (székhelye: Budapest 1075, Asbóth utca 14. fszt., 01-09-295484 iktatószámú és 25905074-2-42 adószámmal, ügyvezetőként Gosztonyi Bence képviseli). Ezentúl az E-Magine-t „bérbeadónak” fogjuk hívni.

1. A Bérbeadó bizonyos ingatlanokat bérbe ad a Bérlőnek (a továbbiakban: „Felhasználó”) a jelen szerződésben részletezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint. A Felhasználó ezeket az ingatlanokat és tartozékait az aláírás napján az ÁSZF-ben leírtak szerint bérbe adja.

2. A Bérbeadó szavatolja, hogy az ingatlan jó állapotú és használható a bérlet időtartama alatt. Nincsenek korlátozások harmadik felek általi felhasználásra.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ingatlant jó állapotban átvette, a jármű műszaki tulajdonságairól és kezelési utasításairól tájékoztatást kapott.

4. Felhasználó felelős az ingatlan és berendezései rendeltetésszerű használatáért, kezeléséért, védelméért. Minden olyan közvetlen vagy közvetett kár, amelyet a Felhasználó ezen kötelezettségeinek elmulasztása okoz, az ő felelőssége.

5. A következő tevékenységek szigorúan tilosak:

  • Az ingatlan bérbeadása vagy kölcsönadása harmadik félnek a Bérbeadó írásos engedélye nélkül
  • Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt történő vezetés, vagy ennek megengedése másnak
  • Az ingatlan versenyzésre történő használata
  • Az ingatlan Bérbeadó által meghatározott Üzemi zónán kívülre vitele a Bérbeadó írásos engedélye nélkül.
  • Az ingatlan kereskedelmi fuvarozásra történő használata Bérbeadó és az illetékes hatóság engedélye nélkül
  • Más jármű vontatása a Bérbeadó és az illetékes hatóság engedélye nélkül

6. Ha az ingatlant ellopják vagy megrongálják, Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót. Ha a Felhasználó balesetet szenved, köteles minden szükséges információt megszerezni, és nem köthet megállapodást vagy nyilatkozatot más érintettekkel.

7. Műszaki meghibásodásból vagy az ingatlan nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Bérbeadó nem vállal felelősséget.

8. Az ingatlan eltulajdonítása esetén Felhasználó köteles az ingatlan forgalmi értékét a Bérbeadónak megfizetni. A felhasználó felelősséggel tartozik az ingatlan használata során elkövetett kisebb szabálysértésekért is.

9. Ha a Felhasználó nem küldi vissza időben az ingatlant, és a Bérbeadó nem tudja elérni a bérlet megkezdése előtt megadott telefonszámon, úgy Bérbeadó feltételezi, hogy valami baj történt, és bejelentést tehet a rendőrségen.

10. Az ingatlan használatának korhatára van. A Segway vagy MonsteRoller egyedüli használatához 16 évesnek kell lennie, a 10 év feletti gyermekek pedig felnőtt mögött duplaüléssel közlekedhetnek. A MonsteRoller vezetett túrákhoz a vezetői életkor alsó határa 14 év. Kiskorúak csak felnőtt kíséretében használhatják az ingatlant.

11. A Felhasználónak készpénzben óvadékot kell fizetnie, melynek mértéke ingatlanonként 40.000 Ft vagy 100 EUR a bérlet időtartamára. Ezenkívül a Felhasználó köteles érvényes fényképes igazolványt, például személyi igazolványt, jogosítványt vagy útlevelet letétbe helyezni, vagy lehetővé kell tennie a Bérbeadó számára, hogy arról elektronikus másolatot készítsen. Az igazolványon szereplő személyes adatokat bizalmasan kezeljük, a Felhasználó kaucióját és fényképes igazolványát a bérleti időszak végén visszakapja, ha az ingatlan jó műszaki állapotban van. Ha az ingatlan megrongálódott, az óvadékot az ingatlan eredeti műszaki állapotának helyreállítása érdekében visszatartják.

12. Felhasználó köteles a Bérbeadó részére érvényes telefonszámot megadni a bérlet megkezdése előtt. A Bérbeadó a telefonszámot kizárólag a bérlet ideje alatt vagy azt követően a Felhasználóval való kapcsolatfelvételre használja a Felhasználó foglalásával és bérletével közvetlenül összefüggő ügyekben. Ezt követően a telefonszám az általános adatkezelési irányelvek szerint törlésre kerül az elektronikus és papíralapú nyilvántartásból.

13. Ha a bérleti szerződés idegenvezetőt is tartalmaz, a Felhasználó csak a kalauz által megjelölt útvonalon utazhat.

14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a túrák minden időjárási és forgalmi körülmény között indulnak. Előre nem látható események miatti útlezárások esetén a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a látnivalók megközelíthetősége érdekében az útvonalat módosítsa, erről az idegenvezető tájékoztatja a Felhasználót.

15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bérbeadótól tájékoztatta, hogy Budapest I. és V. kerületében a kijelölt gyalogos zónákban kerékpárral és elektromos járművel (MonsteRoller, Segway stb.) tilos közlekedni (a járművet tolni megengedett). ).

16. A bérlet időtartama alatt fellépő műszaki probléma esetén (pl. lemerült akkumulátor) Felhasználó köteles a Bérbeadót telefonon vagy írásban haladéktalanul jelezni, és a Bérbeadó köteles 30 percen belül a helyszínen cserejárművet biztosítani vagy akkumulátort kicserélni. ha a műszaki probléma a működési zónán belül történik. A műszaki probléma Felhasználó általi bejelentésétől a jármű megoldásáig/cseréjéig eltelt idő ingyenes meghosszabbítást biztosít a teljes csoport számára.

17. Ha a Bérbeadó elmulasztja a jelen ÁSZF-ben vagy törvényben biztosított jogainak gyakorlását, az nem jelenti azt, hogy lemond ezekről a jogokról.

18. Ha a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hiányoznak, azokat olyan rendelkezésekkel helyettesítjük, amelyek a legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy hiányzó rendelkezések vagy az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jelentésének és céljának. A felek a jelen ÁSZF-re vonatkozó írásbeli nyilatkozataikat a Felek által megjelölt címre eljuttathatják mindaddig, amíg a másik fél címváltozásáról írásban nem értesítik. Ha a postai küldemény „átvétel elutasítva”, „nem vették át”, „áthelyezve” vagy „ismeretlen cím” jelzéssel érkezik vissza, a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintjük. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések merülnek fel, arra Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadók.

19. Jelen szerződés angol és magyar nyelven érhető el. Vita esetén a magyar nyelvű változat kötelező érvényű.

Kattintson ide a magyar verzióért

 

LEMONDÁSI SZABÁLYZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

Ingyenes lemondás a kezdés előtt 24 órával lehetséges. Ezt követően 100%-os lemondási díj kerül felszámításra.

Túrák átütemezése : A túrák 24 óránál hosszabb előzetes értesítés esetén (a rendelkezésre állás függvényében) átütemezhetők. Ha kevesebb mint 24 órán belül tudatja velünk, hogy nem tud eljönni, de szeretne átfoglalni egy másik dátumra vagy időpontra, vagy nem jelenik meg a túrán, de szeretne átütemezni, akkor újrafoglalási díjat kell fizetnie. 15 €/fő. Köszönöm a megértésed.

Kölcsönzés átütemezése : A kölcsönzés a szabad helyek függvényében átütemezhető. Ha nem tud eljönni az eredeti lefoglalt időpontban, jelezze a lehető leghamarabb, és csapatunk mindent megtesz, hogy alternatív lehetőségeket kínáljon – azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelkezésre állás függvénye, és főszezonban előfordulhat, hogy nem a foglalások nagy száma miatt egy másik megfelelő lehetőséget kínálunk. Felhívjuk figyelmét, hogy ha 24 órán belül próbál átütemezni, és nem tudunk másik megfelelő időpontot adni, akkor nem lesz jogosult a visszatérítésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy 10 fős vagy több fős csoportok esetén fenntartjuk a jogot, hogy a csoportot két vagy több csoportra bontsuk és néhány perc különbséggel kezdjük meg a biztonságosabb közlekedés és a városi forgalom minimális zavarása érdekében. Köszönöm a megértésed.

Foglalás